Homeopatia

Homeopatia

homeopatia

Klasická homeopatia Samuela Hahnemanna je terapiou, zaoberajúcou sa celostným – holistickým liečením človeka, teda psychiky a tela súčasne. V homeopatii platí zásada – Podobné sa lieči podobným (similia similibus curantur), t.j., aké symptómy dokáže daná látka vyvolať u zdravého, také lieči liek, vyrobený z tejto látky u chorého.

Choroba a homeopatia

Klasická homeopatia lieči príčinu choroby, nie jej následok. Lieči človeka, nielen jeho symptómy, či diagnózu. Homeopat stanoví tzv. “konštitučný” liek, (celostný, individuálny), ktorý po podaní naštartuje ozdravnú reakciu organizmu.

Homeopatia takúto aplikáciu lieku prirovnáva k ochrannému očkovaniu, vakcinácii. Podaním konštitučného – celostného lieku, zameraného na liečenie psychickej aj fyzickej sféry, možno dosiahnuť vyliečenie i tých chorôb, pri ktorých štandardná medicína otvorene priznáva, že sú pre ňu nevyliečiteľné a preto ich nazýva chronickými.

Klasická homeopatia a jej lieky

Klasická homeopatia využíva na liečenie lieky vyrábané z prírodných zdrojov. Sú pripravované z minerálov, rastlín, živočíšnych zdrojov i ľudských tkanív. Lieky sa vyrábajú riedením pôvodnej látky a jej dynamizovaním, čím možno dosiahnuť vysoko efektívny účinok na ľudské telo. Platí, že čím vyššie riedenie, tým silnejší účinok má na ľudský organizmus.

Homeopatia a jej spôsob liečenia

Na začiatku liečby je potrebné absolvovať diagnostický rozhovor, ktorý predstavuje osobné stretnutie a vzájomný dialóg. Homeopat zaznamenáva pacientove ťažkosti a kladením vhodne zvolených otázok pátra po psychickej príčine (býva ňou emočný šok, trauma, stres), ktorá mohla vyvolať chorobu. Cieľom rozhovoru je vytvorenie obrazu pacienta z pohľadu jeho povahových, návykových a zdravotných osobitostí. Dôležitosť sa kladie na osobný kontakt, pri ktorom si homeopat vytvára názor aj na základe mimiky, motoriky a iných pre pacienta samozrejmých prejavov. Tento krok nie je možné nahradiť telefónom, e-mailom, alebo inými médiami.

Postup liečby

Po podaní homeopatického lieku organizmus vyšle ozdravnú reakciu. Môže dôjsť ku krátkodobému zhoršeniu zdravotných problémov, nakoľko podaný liek nájde nevyliečené, patologické, či štrukturálne zmeny v organizme a lieči ich. Toto však možno považovať za pozitívnu reakciu na liek.

V našom imunitnom systéme je uložená informácia o všetkých chorobách, ktoré neboli vyliečené vlastnými schopnosťami organizmu a miesto nich bol použitý alopatický (bežne zaužívaný), či iný symptomatologický liek. Homeopat podaním lieku naštartuje imunitný systém, týmto sa vyprovokujú samoliečiace pochody v organizme. Liečba postupuje smerom od najdôležitejších orgánov k menej dôležitým.

Choroba sa presúva z jadra osobnosti smerom na povrch, aj za cenu krátkodobého zhoršenia fyzických symptómov. Tieto sa nakoniec tiež vyliečia. Čas liečenia závisí od hĺbky patológie, do ktorej sa organizmus dostal.

Je nevyhnutné, aby homeopat kontroloval priebežne liečbu, či prebieha v zmysle homeopatických princípov liečby. (Obrazne povedané – nie je dôležité vyliečiť vyrážku, ale najskôr vyliečiť príčinu toho, že sa na tele objavila). Pacienti neraz nesprávne vyhodnocujú pozitívne prebiehajúcu ozdravnú reakciu a z neznalosti často krát zavrhnú vysoko efektívnu liečbu prebiehajúcu v ich prospech.

Homeopat konštitučným celostným liekom zharmonizuje psychiku pacienta a vylieči jeho fyzické problémy. Liek umožní pacientovi nadhľad, pomôže mu nájsť silu riešiť vlastný problém. Dá mu slobodu rozhodnúť sa vždy podľa svojej vlastnej vôle, nepodliehať tlaku okolia, nebrať na seba problémy iných. Podstatná väčšina pacientov si uvedomí, že každý je povinný žiť svoj vlastný život a neniesť zodpovednosť za úspechy či neúspechy iných.

Homeopatická cesta liečenia nie je celkom hladká. Môže byť aj dramatická. Tak, ako je dramatický život. Je to však cesta, ktorá môže pacienta navždy zbaviť utrpenia.

Neoddeľujme ochorenia fyzického tela od psychiky. Jedine celostným prístupom možno dosiahnuť absolútne vyliečenie.