Homeopatické vyšetrenie

Homeopatické vyšetrenie

Homeopatické vyšetrenie prebieha formou rozhovoru, ktorý trvá približne hodinu, podľa potreby.  Pri vyšetrení dieťaťa je nutná prítomnosť jedného z rodičov.

Nie je potrebné priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu.

Homeopat vyhodnocuje nielen fyzické problémy klienta, ale veľký dôraz kladie i na mentálnu stránku, posudzuje mimiku a gestikuláciu klienta, spôsob komunikácie , toto všetko pomôže posúdiť jednotlivé symptómy a vedie k výberu správneho konštitučného lieku.  Preto nie je možné nahradiť homeopatické vyšetrenie telefonickým rozhovorom, prípadne e-mailom.

Každý človek je jedinečný, treba k nemu pristupovať individuálne a v tomto duchu posudzovať aj jeho problémy.

homeopaticke-vysetrenie