Profil homeopata

Profil homeopata

RNDr. Lýdia Červenáková

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, odboru biochémia. Pracovala na Virologickom ústave Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulte UK, neskôr v privátnej sfére ako konzultantka pre klinickú diagnostiku.

Homeopatii sa začala venovať pred viac ako desiatimi rokmi, v snahe pomôcť svojim blízkym i sebe s chronickými problémami, s ktorými si klasická medicína nevedela poradiť.

Štúdiu homeopatie sa venovala na Homeopatickej fakulte s klinikou v Brne a vo Vzdelávacom centre pre homeopatiu Uroboros v Brne.  Absolvovala prednášky a odborné semináre významných svetových homeopatov – Williama Taylora, Petra Chappella, Iana Watsona, ako aj známych slovenských a českých homeopatov.